σκῶψαι

σκῶψαι
σκώπτω
mock
aor imperat mid 2nd sg
σκώπτω
mock
aor inf act

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”